GUNILLA CEDERBERG
GUNILLA CEDERBERG
legitimerad psykoterapeut
Gunilla Cederberg
Gunilla Cederberg
Jag är legitimerad psykoterapeut, socionom
och handledarutbildad.

Jag möter par, familjer och individer i tera-
peutiska samtal, både kortare och längre
kontakter.
Gunilla Cederberg   TELEFON 0708-95 55 95 * MAIL gunilla.cederberg@gmail.com