GUNILLA CEDERBERG
legitimerad psykoterapeut
Gunilla Cederberg
HANDLEDNING
Jag handleder personal inom socialtjänstens
olika specialfunktioner, öppenvårdsteam inom
psykiatrin samt institutionsvården. Även privat-
praktiserande familjeterapeuter, konsulter och
ledningsgrupper.

Jag arbetar utifrån ett systemteoretiskt helhets-
perspektiv med ett eklektiskt och existentiellt
förhållningsätt.
Gunilla Cederberg * TELEFON 0708-95 55 95 * MAIL gunilla.cederberg@gmail.com